Zavolejte mi na +420 722 939 509

BOZP a PO
Náchod, Hradec Králové a okolíBOZP v Hradci Králové a školení

Nabízím školení BOZP a
zpracování dokumentace BOZP
Náchod, Hradec Králové a okolí

Věřím, že proškolení zaměstnanci jsou základem úspěšného podnikání

Kontakt

Co školím v BOZP?

Otevřeně a individuálním přístupem u každého zákazníka nastavuji systém BOZP, provádím školení a zpracovávám dokumentaci (organizační směrnice, provozně bezpečnostní předpisy, vzory formulářů). V případě pracovního úrazu pomáhám při vyšetřování a objasňování jeho příčin, sepsání Záznamu o úrazu apod. Mým cílem není rozsáhlá dokumentace BOZP, ale funkční systém, který zaměstnanci budou používat a dodržovat.


Přehled nabízených služeb BOZP a PO

Nabízím pouze služby v rozsahu současné legislativy a požadavků státních kontrolních orgánů př. Oblastního inspektorátu práce.

Zajišťuji komplexní služby bezpečnosti práce a požární ochrany na okrese Náchod a Hradec Králové

V rámci prověrky pracoviště upozorňuji na závady, navrhuji řešení, zpracovávám dokumenty BOZP apod. Pro své klienty zajišťuji poradenskou činnost.

Smyslem je vytvořit subjektu prostor pro jeho vlastní činnost s vědomím, že oblast bezpečnosti práce je odborně zabezpečena. Prevence je vždy výhodnější a levnější, než řešení následků pokuty OIP, KHS a HZS. V neposlední řadě je správně vedená dokumentace BOZP velmi důležitá při vzniklém pracovním úrazu, který se ani při nelepší snaze nedá vyloučit, pouze se mu dá předejít.

Audit bezpečnosti práce ve firmě

Aktualizace stávající dokumentace ve společnosti a uvedení systému BOZP do souladu s českou legislativou.

Zpracování chybějící dokumentace BOZP, její přehledné uspořádání do šanonu, poskytnutí všech důležitých informací zaměstnavateli.

Provední roční prověrky BOZP pracoviště dle požadavku zákoníku práce.

Školení BOZP zaměstnanců

Školení vedoucích zaměstnanců. Tito zaměstnanci řídí své podřízené a smí školit nově příchozí zaměstnance v BOZP

Periodické školení zaměstnanců v BOZP presenčně. Školení řidičů referentů, BOZP také formou E-LEARNINGU (česky a anglicky).

Zaměstnavatel obdrží osnovu školení se školenými předpisy, interními směrnicemi a presenční listinou.

Poskytnuté dokumenty
 • Vzor osnovy školení pro praktický zácvik u stroje
 • Doklady pro zaslání záznamu o úrazu (Česká pojišťovna, OSSZ, OIP, VZP apod.),
 • - kniha úrazů,
 • - formuláře ke kontrole regálů, žebříků,
 • - formulář na lékařsku prohlídku a další.
Požární ochrana

Kontrola aktuálního stavu dokumentace PO, únikových východů a bezpečnostních značek. V případě že se nejedná o pracoviště se zvýšeným požárním nebezpečím:

- zpracovat požární poplachovou směrnici

- provést školení zaměstnanců

Kontrola pracoviště a jeho vybavení hasícími přístroji, zda jsou prováděny revize el.energie, plynu, kontroly komínů apod.

Proč si vybrat zrovna mě?

Po celé ČR

Působím po celé České republice. Jsem časově flexibilní a mobilní.

Jednoduše

Vyjadřuji se lidsky a neříkám při svých prezentacích žádné nesmyslné pojmy

Prezentace

Všechny školení a prezentace mám individuálně připravené a promyšlené

Školení BOZP

školení

od 80 Kč,- / osobu

 • Připravené školící texty a prezentace
 • Video BOZP, foto závad a úrazů
 • Závěrečný test
 • Možnost školení on-line (česky, anglicky) za zvýhodněnou cenu
 • Osnova školení, osvědčení o provedeném školení

Bezpečnost práce (BOZP)

Dokumentace

od 3500 Kč,-

 • Základní směrnice týkající se BOZP
 • Posouzení rizik
 • Kategorizace prací
 • Poskytování OOPP
 • Kontrola pracoviště, protokoly o kontrole strojů, regálů, žebříků a další.

Požární ochrana (PO)

Dokumentace

od 2 000 Kč,-

 • Bez zvýšeného požárního nebezpečí :
 • Začlenění činností podle požárního nebezpečí
 • Požární poplachové směrnice
 • Školení zaměstnanců
 • Požární kniha, kontrola požárních dveří apod., roční kontrola / audit provozovny.

  

Doplňkové služby:

Služby BOZP a školení BOZP v rámci jiného kraje.

V Brně spolupracuji v rámci požadavků zákazníků při auditech BOZP a PO s odborně způsobilou osobou Tomášem Stachem - služby BOZP Brno

.